Partneri
contour body urologia.sk  
Zmluvné zdravotné poisťovne
vseobecna zdravotna poistovna dovera union

Milé dámy, vážení páni,

 

je mi potešením privítať Vás na novej webovej stránke Centra jednodňovej chirurgie PROCHIRURGIA. Za posledné tri roky ide už v poradí o tretí dizajn nášho webu, a dovolím si neskromne priznať, že ho v medicínskom segmente mnohí z Vás považujú za výnimočný a nadčasový. A to je práve to o čo nám v PROCHIRURGII v prvom rade ide. Byť prví, najmodernejší a najprogresívnejší.

Keď som v roku 2002 zakladal firmu s jednou ambulanciou, prípravovňou a so zákrokovňou, ani v najodvážnejšom sne by som si nepomyslel, kde firma bude o jedenásť rokov. Svojím zameraním v odboroch plastická chirurgia, chirurgia, urológia, ortopédia a traumatológia patríme v segmente "jednodňovej chirurgie" medzi najväčšie a najkomplexnejšie súkromné zdravotnícke zariadenia na Slovensku. V Centre jednodňovej chirurgie PROCHIRURGIA v súčasnosti vykonávame cca 800 úspešných operácií ročne a máme snahu ich počty ešte zvyšovať. To najdôležitejšie už dlho máme, a to je ľudský potenciál a špičkové materiálno-technické vybavenie. Odborný tím lekárov a sestier s profesionálnym prístupom a s bohatými skúsenosťami a praxou v zahraničí sú garanciou vašej spokojnosti a sú zároveň pre vás zárukou, že vaše zdravie bude v tých najlepších rukách. Centrum PROCHIRURGIA disponuje dvomi plne profesionálne vybavenými SUPERASEPTICKÝMI operačnými sálami, ktoré opakovane dosiahli najvyššiu triedu čistoty M 3,5; čím z hľadiska nároku na čistotu spĺňajú náročné európske kritéria pre transplantačné, neurochirurgické, kostné, popáleninové, vnútroočné a iné operácie. Centrum PROCHIRURGIA nájdete v nových, nadštandardne vybavených priestoroch v budove Ružinovskej polikliniky, kde spolu s naším centrom oceníte aj fungujúcu sieť ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Z hľadiska polohy má Centrum PROCHIRURGIA najlepšie predpoklady k najužšiemu napojeniu na Univerzitnú nemocnicu v Ružinove a tým aj na rozšírenie svojej ponuky na lôžkové služby.

Hovoria a píšu o nás ako o úspešných. My ale rozprávame len o šťastí. Popravde náš úspech spočíva len v tvrdej systematickej práci celého kolektívu a v individuálnom prístupe k pacientovi. Dôraz kladieme predovšetkým na vzájomnú dôveru a poznanie, čestnosť a hovorenie pravdy. Neustále investujeme, inovujeme, vzdelávame sa a zavádzame nové miniinvazívne operačné techniky. Uvedomujeme si, že povesť je ako porcelán, je krehká a vzácna.

Záverom by som sa Vám chcel za celý kolektív Centra jednodňovej chirurgie PROCHIRURGIA poďakovať za stovky Vašich ďakovných dopisov a referencií, veľmi si ich vážime. Chceme Vám dokázať, že sa vieme ešte zlepšiť a pokúsiť sa posunúť poskytovanie zdravotnej starostlivosti na ešte vyššiu kvalitatívnu úroveň.

 

                                                                                                                    S úctou

Doc. MUDr. Radomír Kokavec, PhD., MBA, FEBOPRAS

                                                                                                                                                                  riaditeľ

 

 

PROCHIRURGIA je odpoveďou na potreby ľudí, ktorí pristupujú zodpovedne k svojmu zdraviu a preto majú záujem sa dostať k správnemu odborníkovi pre nich v reálnom a medicínsky potrebnom čase. 

Estetická Dermatológia

S potešením si Vám dovoľujeme oznámiť, že po precíznej a dlhodobej príprave sme od 2.11.2015 rozšírili služby aj o segment "Estetická dermatológia". Veríme, že najmodernejšie materiálno-technické vybavenie ako aj skúsený tím s mnohoročnými skúsenosťami nám umožnia Vám ponúknuť služby najvyššej kvality. V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte telefonicky na +421 2 43426424, +421 904 966669, alebo mailom na info@prochirurgia.sk

Udelenie Titulu MBA

Dňa 1.10.2015 bol Doc. MUDr. Radomírovi Kokavcovi, PhD. v Prahe slávnostne udelený titul MBA - Master of Business Administration.

 

Lipografting
Fat Transfer

Moderná technika využívajúca vlastný tuk ako výplňový materiál a zároveň prirodzený zdroj kmeňových buniek. Použitie nájde nielen pri chýbaní objemu vrodených a získaných defektov, ale aj v kozmetických indikáciách pri súčasnej potrebe regenerácie tkanív ovplyvnených starnutím.

Ako prví na Slovensku používame 3D scanovanie za účelom predoperačného plánovania a kvantifikácie požadovaného objemu a zároveň pooperačnej kvantifikácie objemu vyplneného tukového tkaniva.
viac
 

 

Máme najčistejšie operačné sály

Z opakovanej analýzy výsledkov vyšetrenia mikrobiálnej kontaminácie ovzdušia a výsledkov laboratórneho vyšetrenia sterilizovaného materiálu a mikrobiálnej kontaminácie vyplýva, že operačné sály v našom zdravotníckom zariadení dosiahli znova najvyššiu triedu čistoty M 3,5. Podľa vyhlášky MZSR č. 553/2007 Z.z. to znamená, že superaseptické priestory z hľadiska nároku na čistotu spĺňajú kritéria pre náročné transplantačné, neurochirurgické, kostné, popáleninové, vnútroočné a iné operácie.

Aj výsledkom toho je potešujúci fakt, že z celkového počtu vykonaných operácií sme doposiaľ nezaznamenali žiadnu infekciu operačnej rany.

 

Prezident SSPECH
Hlavný odborník MZ SR

Doc. MUDr. Radomír Kokavec, PhD. bol dňa 14. 2. 2013 zvolený za prezidenta Slovenskej spoločnosti plastickej a estetickej chirurgie.

Doc. MUDr. Radomír Kokavec, PhD. bol vymenovaný do funkcie hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva pre plastickú chirurgiu s účinnosťou od 20. decembra 2012.

 

Nečakajte na Európsky deň melanómu

Malígny melanóm predstavuje najagresívnejšiu formu rakoviny kože. Jeho incidencia sa stále zvyšuje najmä u mladých ľudí. Úspechy v liečbe sú závislé od klinického štádia v ktorom sa ochorenie diagnostikuje.

Preto využite možnosť preventívneho vyšetrenia kože zameraného na výskyt malígneho melanómu a iných kožných prekanceróz. Objednanie na termín vyšetrenia je možné telefonicky na 02/43426424 alebo e-mailom na info@prochirurgia.sk.

Plastická chirurgia
  

Vďaka nadštandardným podmienkam v priestorovom a materiálno-technickom vybavení môžeme v našom Centre bezkonkurenčne vykonávať široké spektrum plasticko-chirurgických operácií. Neposkytujeme služby len v oblasti estetickej chirurgie, ale venujeme sa tiež rekonštrukčnej chirurgii (úprava vrodených chýb, rekonštrukcia defektov po poraneniach, chirurgických výkonoch, fyzikálnych poškodeniach kože a podkožného tkaniva), chirurgii ruky (operácie nervov, šliach a malých kĺbov) a onkochirurgii (operácie kožných nádorov a nádorov podkožia). Garantom odboru je Doc. MUDr. Radomír Kokavec, PhD., renomovaný plastický chirurg, hlavný odborník MZ SR pre plastickú chirurgiu, prezident Spoločnosti plastickej a estetickej chirurgie, národný delegát Európskej spoločnosti pre plastickú estetickú chirurgiu EBOPRAS.


 

 
Estetická dermatológia
  

Estetická dermatológia je medicínsky odbor, ktorý má dlhoročnú tradíciu a v dnešnom svete stále stúpajúcu popularitu. Využíva najmodernejšie poznatky a metódy, ktorými dokáže veľmi rýchlo a úspešne odstrániť to, čo narobil čas i únava na našej pokožke či tele. Jej výhodou je aj to, že zákroky korektívnej dermatológie sú ambulantného charakteru a nevyžadujú si prerušiť alebo zmeniť životný štýl.

Poskytuje klientovi užívať si život a mladistvý, svieži vzhľad aj v období zrelosti a jesene života.


 
 

 
Chirurgia
  

Aplikácia nových miniinvazívnych operačných techník a možnosť pracovať s najlepším prístrojovým vybavením a technológiou nám v našom Centre jednodňovej chirurgie umožňuje vykonávať množstvo operácií, ktoré sa doposiaľ na mnohých pracoviskách riešia len niekoľkodňovým "ležaním v nemocnici". Všetky operačné výkony na našej klinike vyžadujú vďaka profesionálnemu prístupu odborného personálu len niekoľkohodinový pobyt.

 
Ortopédia a traumatológia
  

Klinika sa najmä špecializuje na artroskopické operácie. Umožňuje nám to nielen špičkové prístrojové vybavenie, ale aj fakt, že ako jediné Centrum disponujeme dvomi superaseptickými operačnými sálami s najvyšším stupňom čistoty (M 3,5). Zákroky vykonávajú erudovaní špecialisti, ktorí spolu ročne vykonajú viac ako 600 artroskopických operácií. Pobyt na klinike po artroskopickej operácii je iba niekoľkohodinový.

  • Artroskopia v členkovom zhybe
  • Artroskopia v kolennom zhybe
  • Artroskopia v lakťovom zhybe
  • Artroskopia v ramennom zhybe
  • Extrakcia osteosyntetického materiálu
  • Operácia epicondylitis radialis, ulnaris
  • Operácia paraartikulárnej burzitídy
 
Urológia
  

Systém jednodňovej chirurgie umôžňuje vykonávať široké spektrum urologických operácií. Na našej klinike sa okrem "štandardných operačných výkonov" špecializujeme najmä na operačnú liečbu ženskej stresovej inkontinecie. Príjemné, hygienické a diskrétne prostredie našej kliniky vyhľadáva čoraz viac klientiek. Skúsený urológ MUDr. Milan Gajdoš, MPH. vykonáva pre stresovú inkontinenciu viac ako 100 operácií ročne.

 
         

PROCHIRURGIA
Centrum Jednodňovej Chirurgie
Ružinovská 10
820 07 Bratislava 2
 

 

Dostupnosť

– električkami č. 8, 9
– autobusmi č. 50, 75
(zastávka Herlianska)
 

 

Objednávanie na vyšetrenie

tel: +421 2 43426424
mobil: +421 904 966669
e-mail: info@prochirurgia.sk
 

 

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Možnosti parkovania

Možnosť plateného parkovania priamo pred budovou Polikliniky Ružinov, alebo bezplatného parkovania v blízkom okolí.


 

 

Ordinačné hodiny

Pondelok 7:30 - 14:00
Utorok 7:30 - 14:00
Streda 7:30 - 14:00
Štvrtok 7:30 - 14:00
Piatok 7:30 - 14:00
 


MAPA

 
 

Február 2020

P.P., 70 rokov
Celému kolektívu Prochirurgie by som sa touto cestou rád poďakoval za profesionálny prístup a úprimné ĎAKUJEM patrí osobne pánovi Docentovi Kokavcovi za bezproblémové prevedenie oboch operačných zákrokov.
Od vybavovania termínu pre potrebný zákrok, následnej osobnej konzultácie, počas priebehu operačných zákrokov i pri výsledných pooperačných kontrolách som vo Vašom centre jednodňovej chirurgie pociťoval skutočný záujem o vyriešenie mojich zdravotných problémov a ľudský prístup (čo žiaľ v bežných zdravotníckych zariadeniach nie je v dnešnej dobe bežné).
Do budúcnosti Vám prajem veľa ďalších spokojných pacientov a úspechov.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Január 2020

P.P., 70 rokov
Pri nedávnej návšteve štátnej chirurgickej ambulancie mi bola diagnostikovaná diagnóza C 44.4 (Iný zhubný nádor kože vlasatej časti hlavy a krku) a bola mi naplánovaná hospitalizácia s operačným zákrokom. Rád by som však ešte skonzultoval môj problém u Vás, nakoľko by som sa chcel vyhnúť niekoľkodňovému pobytu v nemocnici a počul som množstvo pozitívnych recenzií na Váš profesionálny prístup a vynikajúce lekárske výkony.
__________________________________________________________________________________________________________________

December 2019

J.R., 57 rokov
Šťastné prežitie sviatkov a veľa úspešných operácií v Novom Roku 2020 želá vďačný pacient.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Október 2019

A.Z., 37 rokov
... Je isté, že docent Kokavec je skvelý odborník, zostáva skromný, i keď by mal právo sa nafukovať, tak ako to robia v iných centrách.......
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Jún 2019

P.F., 45 rokov
Len Vám chcem povedať, že dnes mi vybrali stehy ktorými Doc.Kokavec zašil jazvu po odstránení znamienka. Vo Švédsku vravia, že Doc. Kokavec ranu zašil veľmi pekne. Len mu to prosím odkážte. Ešte raz ďakujem za znamienko.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Máj 2019

P.F., 45 rokov
"Promptný a profesionálny prístup, ochotné sestry a sympatický lekár (doc.Kokavec)."
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Február 2019

M.H., 44 rokov
Ďakujem za super odvedenú prácu, som neskutočne spokojná, pán Doc. MUDr. Radomír Kokavec má neskutočné ruky. Toto je výsledok po 2 týždňoch a 3 dňoch. Veľké ĎAKUJEM.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Január 2019

P.F., 39 rokov
Vážený pán docent!. Pred 2 rokmi ste mi zachránili oko pred šíriacim sa BCC. V decembri minulého roka som bol nútený znovu vyhladať odbornú pomoc v San Franciscu, kde mi zdiagnostikovali nové ložisko BCC. Odporučili a ponúkli mi operáciu. Americký dermatológ a aj plastický chirurg zhodnotili Vašu prácu pri predchádzajúcej operácii ako VYNIKAJÚCU (nie je to pre američanov typické......). Preto kupujem letenku a idem k Vám.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

December 2018

K.O., 43 rokov
Štastné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov Vám želá spokojná klientka........
__________________________________________________________________________________________________________________________________

November 2018

R.S., 41 rokov
..... ďakujem za perfektnú starostlivosť.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Máj 2018

O.S., 53 rokov
Kamarátka bola vo Vašom Centre na zákroku a bola veľmi spokojná. Prosím Vás, našli by ste si čas a pozreli by ste sa aj na môj problém?
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Február 2018

Ema 7 rokov, Erika 9 rokov
Milý pán doktor, veľmi Vám ďakujeme, že ste vyliečili ručičku našej mame.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

September 2017

L.K., 48 rokov
Pán docent ste JEDNOTKA!!! Keby sa všetci doktori pozerali na problémy pacientov Vašimi očami........
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Jún 2017

J.T., 65 rokov
..... vďaka celému tímu za ľudský a profesionálny prístup.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Apríl 2017

Dámsky Klub, STV 1, 18. Apríla 2017 - Syndróm karpálneho tunela, Doc. MUDr. R. Kokavec, PhD., MBA
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11665/123521
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Február 2017

M.K.,  24 rokov
Vážený pán docent,
som Vám nesmierne vďačná za Váš ľudský prístup pri riešení môjho problému. Dúfam, že sa neurazíte ak viac písať nebudem - kto pozná lepšie dnešné zdravotníctvo pochopí........
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

December 2016

R.F., 37 rokov
... želám celému kolektívu šťastné prežitie Vianočných sviatkov. Ja som už od p. Doc. Kokavca vianočný darček dostala. Nesmierna vďaka za perfektne prevedenú operáciu ......

M.V., 39 rokov
Dnes mi vyberali znamienko, bola som spokojná a vrelo odporúčam...
__________________________________________________________________________________________________________________________________

August 2016

F.M., 42 rokov
.... som nesmierne prekvapený z prístupu v Centre. Po dvoch nezávislých odporúčaniach na operáciu v iných zariadeniach mi pán docent poradil skúsiť konzervatívny postup. Vyšlo to!!!!  Pán docent nesmierna vďaka. Potvrdili ste mi, že sa dá pozerať na zdravotný problém aj trochu inak ......................
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Marec 2016

Z.S., 54 rokov
.... pán docent urobil dokonalú prácu, už sa môžem tešiť z pekne urobenej hojacej sa jazvicky.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

December 2015

A.K., 41 rokov
Dala som si vybrať znamienka. Príjemné prostredie, profesionálny prístup. Odporúčam :-)
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Október 2015

I.G., 54 rokov
Dobrý deň vážený pán Docent Kokavec,
..... a srdečne gratulujem k titulu MBA. K vysokej profesionalite a špičkovej odbornosti Vás teraz ocenili za Vaše menežérske schopnosti. Uvedomujem si, že bez nich by ste nedokazali viesť také Centrum......

M.H., 44 rokov
Gratulujem, on má zlaté ruky, ja som tento rok po operacii obidvoch karpálov a cítim sa super, neviem čo je to tŕpnutie a bolesť rúk, ako predtým. Veľké ĎAKUJEM .....
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Júl 2015

R.D., 49 rokov
Chcem sa poďakovať za profesionálny a ľudský prístup pri mojej osobe a operácii. Váš ustrašený pacient ...
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Jún 2015

J.S., 47 rokov
Perfektne urobená operácia! A stihli sme to ešte do leta! Teším sa, že budem môcť stráviť dovolenku bez akýchkoľvek obmedzení!
Ešte raz veľká vďaka pán docent!!!

R.Š., 36 rokov
Trpím nadmerným potením, ktoré sa logicky zintenzívňuje v letnom období. Každoročne to riešim aplikáciou botulotoxínu. Pred dvomi týždňami som bola prvýkrát na odporučenie v Centre Prochirurgia. Nedá mi o tom nenapísať - no proste SUPER!!! Príjemné prostredie, exkluzívne priestory, milý personál - to by už malo byť  všade samozrejmosťou..... Čo však je najdôležitejšie je vysoká odbornosť. Pri aplikácii mi Doc. Kokavec podrobne vysvetlil celý postup a dôležité princípy celej liečby. Už teraz sa efekt liečby naplno ukázal! ŽIADEN POT!!! Až teraz chápem, prečo mi predošlé aplikácie skoro vôbec nepomohli, alebo pomohli len na krátku dobu. Dnes už viem, že to nie je len o nejakom pichnutí injekcie na ktorejkoľvek ambulancii!!!
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Apríl 2015

M.H., 44 rokov
Musím vyzdvihnúť celkový prístup, rýchle vybavenie, či už objednania a tiež príjemné prostredie celej PROCHIRURGIE.
Som občiankou Slovenska, ktorá pracuje v Rakúsku, kde mám aj zamestnávateľom platené všetky poistenia, vrátane zdravotného. Najprv som si chcela dať zákrok urobiť tam, všetci hovoria, aké je tam zdravotníctvo na vysokej úrovni a všetko rýchlo vybavené. Nie je to tak, tu na Slovenku som už dávno mala po operácii karpálneho tunelu, tam ešte len stanovený termín EMG vyšetrenia. Verím a dúfam, že tak ako ja som bola k spokojnosti a v naozaj krátkej čakacej dobe ošetrená a zoperovaná, bude aj PROCHIRURGIA pod vedením Doc. MUDr. Radomíra Kokavca, PhD. za svoju prácu ocenená.
A teraz už len zoperovať druhú ruku, ktorej termín mám za 3 týždne.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Marec 2015

N.S., 28 rokov
Dobrý deň vážený pán Docent Kokavec,
..... a ešte raz sa Vám chcem za všetko veľmi pekne poďakovať, s celkovým úžasným profesionálnym prístupom ako aj skvelým zákrokom. Želám Vám príjemný úspešný deň a nech sa Vám v živote vo všetkom aj naďalej darí.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Február 2015

Dámsky Klub, STV 1, 19. Februára 2015 - Odstávajúce ušnice, Doc. MUDr. R. Kokavec, PhD.
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7750/59387

LABYRINT, TA3, 17. Februára 2015 - Jednodňová chirurgia, Doc. MUDr. R. Kokavec, PhD.
http://www.ta3.com/clanok/1056362/jednodnova-chirurgia.html
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Január 2015

S.L., 24 rokov
Ak sa v blizkej buducnosti rozhodnem podstupit isty zakrok na tele,tak jednoznacne Vas navstivim...teda rozhodnuta som, do troch mesiacov to zrealizovat.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

December 2014

R.Š., 35 rokov
Velmi pekne dakujem, ruka je ok ... :) Prajem krasne a pokojne sviatky a vsetkych pozdravujem.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

November 2014

A.P., 31 rokov
... super, nenachádzam slov, že ste tak krásne dokázali vyriešiť môj problém. Na rozdiel od Vašich troch kolegov, ktorí mi chceli vymeniť prsníkové implantáty tak, že by mi pribudli ďalšie jazvy okolo a pod bradavkami. Vy ste to dokázali cez starú jazvu a ešte ste vyriešili aj silnú kontraktúru. Jazvy nie je vôbec vidieť, som veľmi spokojná.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Október 2014

Gratulujeme!!!
Doc. MUDr. Radomír Kokavec, PhD. zvíťazil v ankete TOP LEKÁRI III v odbore plastická chirurgia. Cieľom spoločného diela Hospodárskych a Zdravotníckych novín bolo predstaviť najlepších odborníkov v slovenskej medicíne.
http://mediweb.hnonline.sk/spravy/top-lekari-slovenska/ocenili-sme-top-lekarov-pozrite-si-ktorych
__________________________________________________________________________________________________________________________________

September 2014

M.M., 47 rokov
Dobrý deň,
som pol roka po operácií karpálneho tunela na pravej ruke a chcela by som sa poďakovať Doc. MUDr. Kokavcovi, ktorý ma operoval. Ruka funguje na 100 %. Chcela by som odporučiť všetkým, čo dlho túto operáciu odkladajú, nech netrpia ( sama som nespala skoro 1,5 roka). Pooperačné bolesti boli minimálne, spala som uz prvý deň po operácii, po dvoch týždňoch som mohla robiť všetko. Rez na ruke je skoro neviditeľný. Ak budem porebovať operáciu ľavej ruky, rada sa na Vás opäť obrátim. Ešte raz ďakujem ...
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 

August 2014

S.I., 31 rokov
.... ďakujem Vám za info aj za perfektný zákrok....už po dvoch dňoch tam nebolo takmer ani zmienky po nejakom odstránení..ani jazva ani začervenanie.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Júl 2014

Zdravie
Prsia na úspech nestačia, 7/2014, s. 88-89
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Apríl 2014

E.F., 71 rokov
Pred 2 mesiacmi mi diagnostikovali rakovinu kože a poslali ma do nemocnice.  Chceli ma operovať v totálnej narkóze. Strašne som sa toho bál vzhľadom na svoj vek. V Prochirurgii to vyriešili celkom jednoducho v lokálnom znecitlivení. Taktiež nechápali načo tá totálna narkóza?
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Január 2014

ZDRAVIE, TA3, 19. Januára 2014 - Zväčšenie prsníkov, Doc. MUDr. R. Kokavec, PhD.
http://www.ta3.com/clanok/1033704/zvacsenie-prsnikov.html
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Október 2013

I.K., 47 rokov
..... predpokladám, že nikomu nie je ľahostajný jeho zdravotný stav. Ani mne nebol. Pochodil som niekoľko zariadení, absolvoval som operáciu v nemocnici - no čo budem vysvetľovať - katastrofa. Po zdravotnej stránke ma doriešili až v Prochirurgii. Ďakujem Vám všetkým - boli ste perfektní............
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Jún 2013

I.F., 51 rokov
Nájsť skutočného odborníka je v súčasnej dobe problém. Rozmýšľala som aj nad operáciou v zahraničí, nakoniec som sa rozhodla pre Prochirurgiu a Doc. MUDr. R. Kokavca, PhD. Neľutujem, je to tam naozaj ako v zahraničí!!!
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Apríl 2013

Dámsky Klub, STV 1, 11. Apríla 2013 - Stresová inkontinencia, MUDr. M. Gajdoš, MPH.
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7750/12113
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Február 2013

Dámsky Klub, STV 1, 14. Februára 2013 - Syndróm karpálneho tunela, Doc. MUDr. R. Kokavec, PhD.
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7750/42657
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Január 2013

P.R., 33 rokov
Dobrý deň. Chcel by som vyjadriť svoju maximálnu spokojnosť s profesionalitou a ľudským prístupom pána docenta Kokavca z Centra PROCHIRURGIA. Od prvého telefonického kontaktu som bol veľmi milo prekvapený ako rýchlo a vysoko profesionálne sa dá riešiť môj problém. Trpím syndrómom karpálneho tunela. Lézia n. medianus ťažkého stupňa v oblasti zápästí. To je výsledok EMG vyšetrenia ktoré som absolvoval na odporučenie môjho neurológa. Som pracovne veľmi vyťažený a tento problém som potreboval riešiť rýchlo a kvalitne. Po počiatočnom neúspechu na chirurgii ruky v Ružinovskej nemocnici, kde som sa stretol s odmeraným a neochotným prístupom personálu som hľadal iné riešenie. To som našiel u vyššie spomínaného pána docenta Kokavca. V stredu som bol na konzultácii môjho problému. V piatok som bol operovaný a už v sobotu na previazaní a kontrole po operácii. Ako váš poistenec vám chcem poďakovať že spolupracujete s takými odborníkmi akým bezpochyby docent Kokavec je.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

December 2012

Vážený pán docent,
.... s účinnosťou od 20. decembra 2012 Vás vymenúvam do funkcie hlavného odborníka pre plastickú chirurgiu. V uvedenej funkcii Vám prajem veľa pracovných úspechov. Ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky Zuzana Zvolenská.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

September 2012

S.P., 41 rokov
Touto cestou chcem poďakovať celému kolektívu Centra PROCHIRURGIA za ich vysokú profesionalitu. Okamžite mi boli schopní určiť diagnózu a za 3 dni som mal operáciu za sebou. Nakoľko pracujem v zahraničí veľmi si to cením. Nesmierne sa teším, že už aj na Slovensku existuje pracovisko európskeho formátu. Prajem všetkým všetko dobré a veľa spokojných pacientov.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Júl 2012

M.N., 31 rokov
Vážený pán docent,
Chcel by som sa Vám ešte raz poďakovať za ochotu a Váš čas pri riešení môjho problému. Velmi si to vážim a som rád, že sú ešte aj takí ľudia ako Vy v tejto dobe.

K.S., 57 rokov
Touto cestou by som chcela poďakovať Doc. MUDr. Radomírovi Kokavcovi, PhD. za dobre odvedenú operáciu oboch rúk s diagnózou „karpálneho kanálu“. Ruky mám v poriadku a ďakujem náhode, že som sa dostala práve k nemu. Poznám veľa ľudí, čo sa dali operovať na „karpálny kanál“ inde a majú problémy s rukami. Mám 2 cm rez a nie cez dlaň a nemusela som týždeň ležať v nemocnici. Po zákroku som išla s doprovodom domov a chodila som iba na kontrolu. Po dvoch týždňoch môžem vykonávať obvyklé domáce práce. Za to môžem ďakovať iba Doc. MUDr. Radomírovi Kokavcovi. Prajem mu aby ešte dlho pomáhal ľuďom ako som ja a bol za svoju prácu dostatočne ocenený. Zaslúži si to.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Máj 2012

I.S., 49 rokov
........ MUDr. Gajdoša som našla na urologickej ambulancii v Dúbravke a na stránke www.urologia.sk a www.prochirurgia.sk. Po príjemnom rozhovore, kde mi doktor vysvetlil dokonca aj operačný postup som vedela, že som v správnych rukách a úniku moču sa už konečne zbavím. Doktor ma vyšetril a následne objednal na operačný zákrok do centra jednodňovej chirurgie PROCHIRURGIA.

Potom už udalosti nabrali rýchly spád, do centra som prišla nalačno v piatok ráno, po vypísaní tlačív a vyšetrení anesteziológom mi milá sestrička pomohla s prezlečením do jednorazového prádla pre pacientov. A už som sa ocitla na sále. Všade absolútna čistota, filtre, a usmiaty lekári a sestričky. Žiadny stres, všetci vedeli moje meno. Milo ma prekvapila snaha sestričiek a lekárov , aby ma nič pri ľahnutí na operačné lôžko netlačilo, aby som sa cítila príjemne. Ani hanbiť som sa nemusela, lebo som bola prikrytá jednorázovým plášťom. A viac si už nepamätám......

Zobudenie bolo príjemné, myslela som si, že ma bude napínať na zvracanie, ale nič také sa nekonalo. Anesteziológ, ktorý bol pri mne pri zobudení mi povedal, že operácia prebehla bez komplikácií, trvala 15 minút a zobudenie bolo hladké. O hodinu som sa už prvýkrát vymočila. Poležala som si ešte 2 hodinky, zatiaľ čo mi striedavo sestrička a lekár podávali vodu, aby som mala dostatok tekutín. Nikomu nič neprišlo zaťažko, bolo vidieť, že ľudia v centre jednodňovej chirurgie sú tu naozaj pre mňa a moje priania a potreby sú ich prácou. Po prvom vymočení mi sestrička pomohla sa obliecť a na recepcii ma už čakal môj milovaný manžel.

Apropos.... Len tak mimochodom, poslednú vložku od moču som zahodila v centre jednodňovej chirurgie. I keď som si vložku dala aj po zákroku, domov som prišla už so suchou vložkou. Nebola na nej ani krv a ani moč. Otvorené balenie s vložkami mám odvtedy v skrini, vyhodím ich nech tam nezavadzajú. 

Milé dámy nebojte sa....... Riešenie je jednoduché a vôbec to nebolí.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Marec 2012

Webnoviny.sk - internetový portál
http://www.webnoviny.sk/zdravie/pri-silikonoch-doslo-k-neospravedlnite/483618-clanok.html

Lekárnik - časopis
Stresová inkontinencia moču u žien. Rocník XVII, číslo 03, marec 2012
http://www.unipharma.sk/sk/lekarnik
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Február 2012

Webnoviny.sk - internetový portál
http://www.webnoviny.sk/rozhovory/co-ak-mi-trpnu-prsty-treba-operovat/457491-clanok.html
__________________________________________________________________________________________________________________________________

November 2011

D.B., 48 rokov
Vážený pán Doc.MUDr. Radomír Kokavec,PhD. S nesmiernou úctou Vám celému kolektívu srdečne ďakujem.

Új Szó - denník
Ne szégyellje, kezelje az inkontinenciát! 7.11.2011

Zdravie.sk - internetový portál
http://www.zdravie.sk/sz/content/683-47214/nehanbite-sa-za-inkontinenciu-ale-liecte-ju.html

Webnoviny.sk - internetový portál
http://www.webnoviny.sk/zdravie/nehanbite-sa-za-inkontinenciu-ale-liec/427198-clanok.html

Woman.sk - portál nielen pre ženy
http://www.woman.sk/2011/11/nehanbite-sa-za-inkontinenciu/

Dnes.sk - internetový portál
http://www.beauty.sk/clanok7714-Nehanbite_sa_za_inkontinenciu_ale_liecte_ju.htm

24hod.sk - internetový portál
http://www.24hod.sk/nehanbite-sa-za-inkontinenciu-ale-liecte-ju-cl178225.html

Cme.sk - internetový portál
http://www.cme.sk/sz/content/718-47215/nehanbite-sa-za-inkontinenciu-ale-liecte-ju.html

Beaty.sk - internetový portál
http://www.beauty.sk/spravy/clanok7714-Nehanbite_sa_za_inkontinenciu_ale_liecte_ju.htm

Rodinka.sk - internetový portál
http://www.rodinka.sk/zdravie/zdravie/nehanbite-sa-za-inkontinenciu-ale-liecte-ju/

Hipokrates - svet dobrého čítania ..........
http://www.hipokrates.sk/sprava.php?id=00350

Easybusyday.com - prezentačno-informačný portál
http://www.easybusyday.com/index.php?page=news-detail&id=64968

Plusky.sk
http://www.plusky.sk/zdravie/nehanbite-sa-za-inkontinenciu-ale-liecte-ju/
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Október 2011

Z.D., 27 rokov
…... vážený pán docent, ďakujem za špičkovú starostlivosť a perfektne urobenú robotu. Prsia sú nádherné, som veľmi spokojná!

Šarmantná žena Zdravie
Inkontinentcia sa dá liečiť, 10-11/2011, s. 37

Infopacient.sk - internetový portál
http://www.infopacient.sk/__remake/index.php?page=clanok&id=1814

Žena.sk - ženský magazín pre pohodu a zdravie
http://zena.atlas.sk/unik-mocu-iba-vlozky-nezachrania/zdravie/intimne-zdravie/772085.html

e-pacient.sk - internetový portál
http://www.slovenskypacient.sk/clanok/424/zdravie:-s-inkontinenciou-moze-pomoct-jednoduchy-zakrok

Lady.sk - internetový portál
http://www.lady.sk/index.php?id=6119
__________________________________________________________________________________________________________________________________

September 2011

Vydavateľstvo KONTAKT
http://www.kontakt50.sk/zdravie-tela/u-urologa/99-posilovanie-svalstva-panvoveho-dna
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Jún 2011

M.P., 55 rokov
….dňa 12.5.2011 som bola operovaná v centre jednodňovej chirurgie PROCHIRURGIA. Operoval ma pán Doc. MUDr. Radomír Kokavec, PhD., ktorému veľmi pekne ďakujem za odbornú starostlivosť, ako aj za prístup a povzbudivé slová.

Týmto by som chcela úprimne poďakovať aj celému kolektívu za obetavú starostlivosť, ľudský a príjemný prístup, ktorý je dnes veľmi vzácny. Prajem Doc. MUDr. Radomírovi Kokavcovi, PhD. a celému kolektívu lekárov, sestričiek, aby im v ďalšej práci zostal tento postoj a prístup k pacientovi.

Prajem, aby každý pacient odchádzal z nemocnice k svojim blízkym s pocitom, že aj dnes v tejto uponáhľanej dobe existuje v zdravotníctve tím láskavých sŕdc a obetavých rúk lekárov a sestričiek...
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Február 2011

A.P., 74 rokov
…chcem týmto vysloviť pochvalu a maximálnu spokojnosť s operáciou a následným ošetrovaním, ktoré som absolvovala v Centre pre jednodňovú chirurgiu PROCHIRURGIA v Bratislave.


V Januári záver neurologického vyšetrenia mojej pravej ruky bol: veľmi ťažká lézia mediálneho nervu s odporučením čo najskoršej operácie karpálneho kanála. V nemocnici som dostala termín o necelý rok. Vzhľadom na stav mojej ruky i názor neurológa hľadala som iné riešenie. Obrátila so sa preto na spomínané centrum. Už prvá návšteva a konzultácia s Doc. Kokavcom urobila na mňa veľmi dobrý dojem, preto som sa rozhodla požiadať o operáciu jeho. Dnes, keď je moja chirurgická liečba už ukončená, viem, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie. Opakujem, som veľmi spokojná s perfektne urobenou operáciou i pooperačnými ošetreniami, ktoré som vždy absolvovala bez čakania v presne dohodnutom termíne, s veľmi dobrým prístupom, s príjemným prostredím a čo mne veľmi vyhovovalo, že som nemusela byť hospitalizovaná, ale po zákroku som mohla odísť do domáceho prostredia.

Prajem si (a nielen sebe), aby som sa vždy, keď budem potrebovať zdravotnícku pomoc, stretla s takou starostlivosťou a prístupom, akej sa mi dostalo v chirurgickom centre PROCHIRURGIA........

 

 
© 2013 PROCHIRURGIA Design: CODES CREATIVE STUDIO
Táto stránka využíva cookies a cookies tretích strán. Pokračovaním v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť. Viac informácií.