x

Sterilizácia u muža

Popis výkonu:

Sterilizácia muža (vazektómia) je antikoncepčná metóda vhodná pre mužov, ktorý už majú svoje reprodučné obdobie dokončené, alebo inak povedané už majú deti a rozhodli sa už neplodiť ďalšie. Rozhodnúť sa pre sterilizáciu je zodpovedný krok, ku ktorému po zrelej úvahe pristupujú muži žijúci vo viac detnom manželstve po dôkladnej porade s partnerkou. Výsledkom mužskej sterilizácie je absencia spermií v ejakuláte. Sterilizovaný muž môže riadne pokračovať vo svojom sexuálnom živote, jediným rozdielom je produkcia ejakulátu bez spermií, ktorý má asi o 1/3 menší objem ako ejakulát pred sterilizáciou. Erekcia ani hormonálne funkcie muža nie sú sterilizáciou dotknuté. Výhodou mužskej sterilizácie je jej jednoduchosť, bezbolestnosť, možnosť ambulantného prevedenia. Jej nevýhodou je jej ireverzibilita, t.j. relatívne ťažké obnovenie priechodnosti semenovodu, ak by sa muž rozhodol v budúcnosti splodiť ďalšie dieťa. Samotný výkon je bezbolestný, ambulantný a nevyžaduje následnú práceneschopnosť. Mesiac po sterilizácii je nutné urobiť dva kontrolné spermiogramy a to presne štvrtý a šiesty týždeň po výkone. Behom tohto obdobia je potrebné mať chránený pohlavný styk, použiť prezervatív, pretože po sterilizácii je potrebných 10 až 15 ejakulácií, než sa vývodné semenné cesty zbavia rezídua už vytvorených spermií.

Predoperačná príprava:

Operácia nevyžaduje zvláštnu prípravu. V deň operácie je potrebné klásť dôraz na hygienu genitálu. Pre možnosť zvýšeného krvácania odporúčame pacientom neužívať 3 týždne pred operáciou lieky, ktoré obsahujú kyselinu acetylsalicylovú (napr. acylpyrín, aspirín, anopyrín).

Operácia:

Operácia sa vykonáva sa v miestnom znecitlivení za pomoci cca 5 mm rezu v hornej polovici mieška. Po obnažení semenovodu ho operatér na dvoch miestach podviaže a pretne tak, aby sa odstránila časť semenovodu v dĺžke aspoň 2 cm. Jeho prerušením sa tak zablokuje cesta spermií zo semenníkov do semenných mechúrikov. Podobne sa postupuje na druhom miešku.

Pooperačná starostlivosť:

V pooperačnom období treba počítať s výskytom miernej bolesti, modrín a opuchu v oblasti operačnej rany, ktoré sa zvyčajne stratia do 14 dní. Hygiena operovanej oblasti genitálu je nevyhnutná. Vstrebateľné stehy by mali najdlhšie po 10 dňoch samy vypadnúť. Pokiaľ sa tak nestane, je dobré im trochu pomôcť (prestrihnúť, vybrať a miesto vydezinfikovať), alebo si ich nechať odborne vybrať.

Komplikácie operácie:

Sú veľmi zriedkavé. Skoré komplikácie sa vyskytujú približne v 4 % a prejavia sa krvácaním, vytvorením krvnej zrazeniny alebo zápalom semenníka či nadsemenníka. Zriedkavo po úspešnej sterilizácii môže aj po niekoľkých rokoch nastať neskorá rekanalizácia, teda spontánne obnovenie priechodnosti semenovodu, a tým znovunadobudnutie schopnosti oplodnenia, ktoré sa vyskytuje v menej ako 0,1 % prípadov. Zriedkavo (u 1 z tisíc mužov) sa môže vyskytnúť zdvojený semenovod, ktorý sa počas výkonu nezistí a zaisťuje tak prítomnosť spermií v ejakuláte a teda aj v kontrolných spermiogramoch po sterilizácii. V tomto prípade je nutné výkon opakovať.