x
MUDr. Milan Gajdoš, MPH.

MUDr. Milan Gajdoš, MPH.

Vzdelanie:
1990: ukončenie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
1994: atestácia v odbore urológia I. stupňa
2001: atestácia v odbore urológia II. stupňa

Odborná prax:
1990 – 1991: Urologická klinika LFUK a SZU, Bratislava
1991 – 2010: urologické oddelenie Nemocnica A. Wintera, Piešťany
1993: Institut Mutualiste Montsouris, Paris (Prof. Vallancien)
1996: kurz v sexuológii
2001: Clinica Dual, Sao Paolo, Brazília
od 2004: urologické oddelenie UNB Bratislava, Ružinov
od 2010: privátna urologická prax

Iná odborná činnosť:
1997: Škola verejného zdravotníctva Bratislava, dosiahnutý titul: MPH

Členstvo v odborných spoločnostiach: