x
MUDr. Milan Gajdoš, MPH.

MUDr. Igor Bartl

Vzdelanie:
1987: končenie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
1990: atestácia v odbore urológia
1996: nadstavbová atestácia v odbore sexuológia

Odborná prax:
1987: urologické oddelenie UN Bratislava, Ružinov

Iná odborná činnosť: 2001: šéfredaktor časopisu Sexuológia

Členstvo v odborných spoločnostiach:
  • Slovenská sexuologická spoločnosť – 1. podpredseda
  • Slovenská urologická spoločnosť

Bibliografia: autor a spoluautor mnohých prednášok (urologické a sexuologické kongresy v SR a zahraničí) a publikácií v odborných časopisoch (Sexuológia, Zdravie, Pravda -Intimity). V oblasti sexuologickej výchovy MUDr. Igor Bartl aktívne vystupuje v médiách a edukačných kampaniach.