x

Operácia na ruke

Artrolýza
Artrodéza
Tenolýza šľachy
Transpozícia šľachy
Sekundárna sutúra šľachy
Rekonštrukcia šľachy vložením spacera alebo voľného šľachového transplantátu
Operácia deformity labutej šije
Operácia Boutonierovej defomity
Operácia tumorov ruky
Vloženie umelého kĺbu
Korekčná osteotómia a osteosyntéza
Korekčné operácie na reumatickej ruke