x
MUDr. Gabriel Marsal

MUDr. Gabriel Marsal

Vzdelanie:
1991: ukončenie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
1995: atestácia v odbore chirurgia
2001: atestácia v odbore plastická chirurgia

Odborná prax:
1991 - 1992: chirurgické oddelenie NsP Komárno
1993: I. Ortopedická klinika LFUK Bratislava
1993 - 1996: Klinika kardiovaskulárnej chirurgie ÚKVCH Bratislava
1996 - 2003: Klinika plastickej chirurgie LFUK Bratislava
od 2003: Euroclinic Trnava

Členstvo v odborných spoločnostiach:
  • Medzinárodná spoločnosť pre plastickú, rekonštrukčnú a estetickú chirurgiu IPRAS
  • Európska spoločnosť pre plastickú, rekonštrukčnú a estetickú chirurgiu ESPRAS
  • Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie
  • Slovenská spoločnosť chirurgie ruky
  • Slovenská lekárska spoločnosť