x
MUDr. Martin Papšo, PhD.

MUDr. Martin Papšo, PhD.

Vzdelanie:
1994: ukončenie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
1997: atestácia v odbore ortopédia I. stupňa
2002: atestácia v odbore ortopédia II. stupňa

Odborná prax:
1994 – 1995: NsP Bojnice – ortopedické oddelenie
1995: Pfäffikon (Dr. Lemberger) a Schulthess Klinik, Zurich, Švajčiarsko
1996 – 1998: Nemocnica Ministerstva obrany – oddelenie úrazovej chirurgie
1998 – 2006: II. Ortopedická klinika LFUK a FNsP Bratislava
2003: Valdotra Orthopaedic Hospital, Ankaran, Slovinsko
od 2006: II. Ortopedicko – traumatologická klinika LFUK a FN Bratislava

Ašpirantúra:
2005: vedeckou radou Lekárskej fakulty UK v Bratislave udelená vedecká hodnosť "philosophiae doctor" - PhD. v odbore ortopédia.

MUDr. Martin Papšo, PhD. má bohaté skúsenosti s operačnou liečbou pohybového aparátu: artroskopických výkonov, kĺbových náhrad a ďalších výkonov všeobecnej ortopédie. Absolvoval niekoľko odborných stáží v Olomouci, Prahe, Budapešti a v Mníchove, pravidelne sa zúčastňuje na odborných podujatiach EFORT-u /Európska federácia ortopedicko-traumatologických spoločností/.

Členstvo v odborných spoločnostiach:
  • SOTS – Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť