x

Artroskopia v kolennom zhybe

Popis výkonu:

Artroskopia je v súčasnosti metódou voľby v diagnostike a liečbe poranení vnútrokĺbových štruktúr kolenného zhybu. Jej cieľom je v prvom rade zlepšenie funkcie kĺbu, odstránenie alebo zníženie kĺbovej instability ako aj minimalizácia trvalých následkov.

Predoperačná príprava:

Operácia nevyžaduje zvláštnu prípravu. V deň operácie je potrebné klásť dôraz na hygienu operovanej oblasti. Pre možnosť zvýšeného krvácania odporúčame pacientom neužívať 3 týždne pred operáciou lieky, ktoré obsahujú kyselinu acetylsalicylovú (napr. acylpyrín, aspirín, anopyrín). V deň operácie pacient/ka nesmie pred výkonom jesť, na operáciu prichádza s interným predoperačným vyšetrením.

Operácia:

Operácia sa vykonáva celkovej anestézii. Aby sa zabránilo krvácaniu počas operácie, táto operácia sa vykonáva pri zaškrtení dolnej končatiny manžetou. Operácia je realizovaná miniinvazívne tak, že pomocou dvoch 1 cm rezov po stranách kolena je zavedená operačná kamera a nástroje. Podľa typu poranenia je možno vykonať následujúce výkony:
1. ošetrenie poranenia menisku
2. ošetrenie poranenia krížnych väzov
3. ošetrenie poranenia chrupavky
4. ošetrenie poranenia postranných väzov
5. ošetrenie nestability jabĺčka
6. ošetrenie vnútrokĺbových zrastov

Pooperačná starostlivosť:

V pooperačnom období treba počítať s výskytom bolesti, modrín, opuchu a výpotku v oblasti kolena, ktorý vyžaduje jeho opakované punkcie. Podľa typu prevedenej operácie sa bezprostredne po operácii určuje individuálny rehabilitačný plán.

Komplikácie operácie:

Sú veľmi zriedkavé. Medzi všeobecné komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri akejkoľvek operácii patrí krvácanie počas a po operácii, infekcia, roztrhanie operačnej rany, predlžené hojenie rany, tvorba hypertrofických až keloidných jaziev, alergická reakcia na dezinfekciu, použité lieky alebo na šicí a obväzový materiál. Pri vážnych komplikáciách môže byť potrebná opakovaná operácia.

Medzi špecifickékomplikácie artroskopie môžeme zaradiť:

1. poranenie senzitívneho (cit vedúceho) nervu: K poraneniu prichádza v oblasti kožného rezu. Prejavuje sa výpadkom citlivosti v malom úseku pod operačnou ranou. Väčšinou príznaky spontánne odoznievajú do jedného roku.

2. trombembolická choroba: Stav sa prejavuje narastajúcim opuchom a bolesťami lýtka. Liečba spočíva v kľudovom režime na lôžku a užívaní liekov znižujúcich zrážanlivosť krvi. Vzácne môže prísť k embolizacii krvnej zrazeniny do pľúc, ktorá môže viesť k život ohrozujúcemu stavu.

3. infekcia kolenného kĺbu: Pri infekcii kolenného kĺbu je nutná hospitalizácia a reoperácia s výplachom kolena a zavedením preplachovej drenáže a celkovým a lokálnym podávaním antibiotík. Po prekonanom zápale sa v klbe môžu tvoriť zrasty obmedzujúce pohyb.