x
Vážený pacient/kaVzhľadom na Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré nadobudlo účinnosť od 18.03.2020 ODKLADÁME plánované operačné výkony, ktorých nevykonanie prípadne odloženie neohrozí život a zdravie osôb.


Centrum jednodňovej chirurgie PROCHIRURGIA ostáva v obmedzenej prevádzke predbežne do 30.03.2020.V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte telefonicky alebo mailom.


                                                                                          Doc. MUDr. Radomír Kokavec, PhD., MBA