x

Digitálna dermatoskopia

Digitálna dermatoskopia je nová neinvazívna vyšetrovacia metóda, zameraná na vyšetrovanie pigmentových lézií kože, ale predovšetkým na včasnú diagnostiku malígneho melanómu.
 
Digitálny dermatoskop je najmodernejším prístrojom na diagnostiku pigmentových kožných zmien (materských znamienok). Jeho nezastupiteľné miesto je najmä v diagnostike plošných kožných pigmentových útvarov. Cieľom digitálnej dermatoskopie je včasné odhalenie začínajúceho melanómu (najzhubnejšieho kožného nádoru) ešte v čase, kedy je ľahko liečiteľný – je známe, že ak je tento nádor operovaný v počiatočnej fáze, t.j. vtedy, ak bunky tohto nádoru sú ešte na svojom pôvodnom mieste (tzn. v pokožke), je pacient vyliečený takmer na 100%.
 
Digitálny dermatoskop je v súčastnosti najnovším hitom v hodnotení materských znamienok. Jedná sa o jedinečnú vyšetrovaciu metódu, ktorá odhalí už najvčasnejšie štádia melanómu. Dermatoskop znamienko nasníma digitálnou kamerou so 70 – násobným zväčšením a následne ho špeciálnym počítačovým programom analyzuje, čím rozhodne o jeho ďalšom osude. Počítač poskytne jednoznačnú odpoveď o tom, či znamienko treba chirurgicky odstrániť alebo či je neškodné a teda je možné ho na koži ďalej ponechať. Ďalšou prednosťou digitálneho dermatoskopu je možnosť archivácie nasnímaného obrazu znamienka v počítači. Pri nasledujúcej kontrole (spravidla o 6-12 mesiacov) počítač automaticky porovná jednotlivé obrazy znamienok s odstupom času a upozorní na prípadné zmeny. Vyšetrenie digitálnym dermatoskopom nebolí, je to úplne neinvazívne vyšetrenie, ktoré umožňuje vyšetriť všetkých pacientov vrátane detí a tehotných.
Hlavné výhody vyšetrenia digitálnym dermatoskopom: