x

Operácia benígnych a malígnych nádorov kože, podkožia a svalov

Popis výkonu:

Atherómy a lipómy sú benígne útvary nachádzajúce sa v podkoží. Môžu byť rôznych rozmerov od 1 cm až po 15 cm. Zákroku predchádza dôkladné vyšetrenie:


Predoperačná príprava:

Operácia nevyžaduje špeciálnu prípravu. Pre možnosť zvýšeného krvácania odporúčame pacientom neužívať 3 týždne pred operáciou lieky, ktoré obsahujú kyselinu acetylsalicylovú (napr. acylpyrín, aspirín, anopyrín). Pri orfarinizácii doporučujeme 10 dní pred zákrokom prechod na nízkomolekulárny heparín (napr. fraxiparine 0,3-0,4 s.c). V prípade celkovej anestézy v deň operačného výkonu nejesť 6 hodín pred operáciou a prísť na kliniku nalačno. Prísť na zákrok zdraví bez virózy a prechladnutia.

Operácia:

Pri menších útvaroch sa zvyčajne vykonáva zákrok v lokálnej infiltračnej anestézii za použitia Mesocainu, eventuálne Marcainu. Pri väčších útvaroch sa väčšinou vykonáva v celkovej anestézii pre bolestivosť pri vlastnom operačnom zákroku. Po narezaní kože a podkožia nad hmatným útvarom preparujeme útvar od okolia, pričom sa snažíme neporušiť nervy a cievy v okolí. Po vybratí útvaru zvykneme vkladať do vzniknutých dutín drény na odsávanie sekrétov, ako prevencia možného hnisania.

Pooperačná starostlivosť:

Pri bolesti Ibalgin eventuálne Novalgin každých 6 hodín. Neskladať krytie rany - ani pri pretečení, drén ponechať v rane. Kontrola na chirurgickej ambulancii deň po zákroku - preväz obväzu a drénu, ktorý môže byť pretečený krvou. Hygiena operovanej oblasti je nevyhnutná.

Komplikácie operácie:

Sú veľmi zriedkavé. Zväčša sa obmedzujú len na mierne pooperačné bolesti v mieste rany. Môžu sa objaviť modriny až opuchy, ktoré sa zvyčajne stratia do 7-10 dní. Zriedkavo sa môže objaviť aj zápal v operovanom mieste a krvácanie z raniek ktoré do nasledujúceho dňa prestane. Možný rozostup operačnej rany, eventuálne vytvorenie keloidu do cca 1 mesiaca - u cca 5-10 % pacientov. Zriedkavo drobné nekrózy operačnej rany u cca 3% pacientov.

Upozornenie:

Bolestivosť po výkone je individuálna. Pacienti môžu pociťovať ľahšie pálenie, štípanie v mieste operačnej rany. V nasledujúcich dňoch bolesti nie sú.